Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

"ECO-EXCURSIONS"

 

 • Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης

 • Μουσείο Φυσικής Ιστορίας  Τμήματος Δασολογίας Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 • Περιαστικό Δάσος Σέιχ - Σου Θεσσαλονίκης

 • Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Βασιλικά Θεσσαλονίκης

   


 

                                 

 

              

              
                                                                      
 
    
                                                 
     
 
       


                                                              

Λίμνη Βόλβη - Ορνιθοπαρατήρηση
  
  Lake Volvi - Birdwatching           

 

           Λίμνη Κορώνεια - Φοινικόπτερα     (Phoenicopterus roseus )
   Lake Koronia - Greater Flamingo 

  Λίμνη Βόλβη -  Αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus)
 
                                   Lake Volvi - Dalmatian pelicans
  

                         Απαραίτητο στοιχείο των «Οικοξεναγήσεων» είναι η πεζοπορίασε περιοχές  με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά.

   

 Ξενάγηση στο Παραλίμνιο Δάσος της Απολλωνίας
 

  Ξενάγηση Τροπικό Δάσος Κανκούν Μεξικό
   
Πεζοπορία στις κορυφές του Ολύμπου

 
                                                                  Πεζοπορία Ρέμα Ορλιάς         
 
 

 


Δίνεται έμφαση στη χλωρίδα, την πανίδα (αναγνώριση ειδών και επισήμανση αυτών  που κινδυνεύουν με  εξαφάνιση),τους κινδύνους που διατρέχει το περιβάλλον και το καθεστώς προστασίας της περιοχής (διεθνείς ή εθνικές οδηγίες).Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)

(Great Crested Grebe)

Γίνεται τέλος αναφορά στον τοπικό πληθυσμό, τις ασχολίες του, τις παραδόσεις, τα έθιμα σε πόλεις -οικισμούς και σε χώρους ιστορικού -αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, μουσεία, σπήλαια, όπου βέβαια η ξεναγηση γίνεται από Ξεναγούς Αρχαιοτήτων, καθώς δεν εμπίπτει στο αντικείμενο του Οικοξεναγού.

  


 


 

 

H "ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΗΣΗ" - "ECOGUIDING"

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα μιας τέτοιας δραστηριότητας προσαρμόζεται κάθε φορά στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών. Λαμβάνεται υπόψη το μορφωτικό τους επίπεδο (φοιτητές, εξειδικευμένες ομάδες), οι ειδικές δεξιότητες (φωτογράφοι, ορειβάτες), οι επιθυμίες του επισκέπτη (πεζοπορία, ανάγκη για αναψυχή και διασκέδαση, περιβαλλοντικά παιχνίδια για μικρότερα παιδιά), καθώς και ο χρόνος που διαθέτουν (μονοήμερη ή πολυήμερη εκδρομή). Οι διαδρομές επιλέγονται ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες των ηλικιακών ομάδων, τις  φυσικές δυνατότητες και την αντοχή  των εκδρομέων. Αν πρόκειται για σχολικές εκδρομές προβλέπεται χρόνος για περιβαλλοντικά  παιχνίδια. Ο αριθμός των επισκεπτών πρέπει να περιορίζεται ανάλογα με την όχληση που δημιουργείται στο περιβάλλον (πχ πουλιά) από πολυπληθείς ομάδες. Συχνά οι εκδρομές δεν είναι αμιγώς εκπαιδευτικές, ούτε συμμετέχουν άτομα με ειδικές γνώσεις. Η ομάδα ενημερώνεται  για την αναγκαιότητα ειδικού εξοπλισμού και ένδυσης όταν αυτό απαιτείται, καθώς και για την προμήθεια νερού ή τροφής σε περίπτωση που ετοιμάζεται για μια παρατεταμένη - πολύωρη διαδρομή στο φυσικό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση η προηγούμενη συνεννόηση με την ομάδα είναι απαραίτητη για την κατάρτιση του καλύτερου δυνατού προγράμματος.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  Η ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

Η ξενάγηση ξεκινά συνήθως εντός του λεωφορείου που μεταφέρει τους επισκέπτες – εκδρομείς. Γίνεται ενημέρωση για το πρόγραμμα και παράθεση γενικών προκαταρκτικών στοιχείων που αφορούν τις περιοχές που θα επισκεφθούν.Γίνονται αναφορές σε πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής, στην ιστορία και τη γεωμορφολογία της και πως αυτή διαμορφώθηκε σε βάθος χρόνου.

Κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων σε υγροτόπους γίνεται παρατήρηση πουλιών με χρήση τηλεσκοπίου birdwatching»).Η δραστηριότητα αυτή, ελάχιστα γνωστή στην Ελλάδα - εξαιρουμένων κάποιων εξειδικευμένων ομάδων - γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση στις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.

Η παρατήρηση της πτήσης των πουλιών, των ιδιαίτερων μορφολογικών χαρακτηριστικών τους και των συνηθειών τους εντυπωσιάζει κάθε επισκέπτη χωρίς προηγούμενη αντίστοιχη εμπειρία.

 

“ECOGUIDING”– ENVIRONMENTAL ECO-TOURS   

PREPARATION OF AN ECO-TOUR

The program of such an activity adjusted each time the needs and interests of visitors. Taking into account their level of education (students, specialized groups), special skills (photographers, mountaineers), the desires of the visitor (walking, need for leisure and recreation, environmental games for younger children), and the time available (one day or longer trip). The routes are chosen according to the specific needs of age groups, physical abilities and stamina of the travelers. If it is for school trips for years in environmental games. The number of visitors should be limited depending on the disturbance created in the environment (eg, birds) from numerous groups. Often these trips are not purely educational, or engage persons with special knowledge. The team informed of the necessity of special equipment and clothing when needed, and the supply of water or food when preparing for a long - long path in the natural environment. In each case the prior consultation with the team is required to establish the best possible program.

Technique of an eco-tour

The preparation of the tour starts several days before. Co-operation is needed between the Ecoguide and representative of the group (eg teachers in school excursions). The Ecoguide should recognize the characteristics of the group: age, physical abilities, level of education (students, scientists), special skills and interests (climbers, photographers), but also the wishes of the guests (walking, need for recreation) and the time available (one day or longer trip). The number of visitors should be limited according to the disturbance created in the environment (eg birds) from super numerous groups. The ecoguide should be informed about the weather and soil condition and the road network (ie snow, mud, overflowing streams, etc.). It is essential to avoid exposing the visitors to potentially dangerous situations. The ecoguide must be trained and update their knowledge from authoritative sources. It is useful to have specific books appropriate in recognition of vegetation, fungi, insects, birds in the field. Generally Oikoxenagos should be: responsible, pleasant andknowledgeable.


 What does the TOUR IN THE WILD include

The tour usually starts in the tour-bus. There is information on the program and outline general preliminary data on the areas to be visited. References are made to cultural elements in the region, history and geology and how it was formed over time.


During the tour at a wetland bird watching activities are possible using a telescope («birdwatching»). This activity, little known in Greece - with the exception of some specialized groups - knows great boom in Central and Northern Europe.

Tour around Central & Northern Greece for a week 

EΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ

 

 
 

ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ – ΒΟΛΒΗΣ

WETLAND of LAKES KORONIA and VOLVI (English)

 
 • Αναχώρηση για την Λίμνη Κορώνεια (Αγίου Βασιλείου). Ενημέρωση για το υγροτοπικό σύμπλεγμα των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης, την οικολογική του αξία και για  τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Πεζοπορία μέχρι το σημείο όπου  ακολουθεί η δραστηριότητα της παρατήρησης διαφόρων ειδών της ελληνικής ορνθοπανίδας με τηλεσκόπιο (ανάλογα την εποχή του χρόνου π.χ φλαμίνγκο, κορμοράνοι, πελεκάνοι, σκουφοβουτηχτάρια).
 • Αναχώρηση για τη Λίμνη Βόλβη και επίσκεψη στα Ιαματικά Λουτρά – Ακολουθεί ορνιθοπαρατήρηση με χρήση τηλεσκοπίου.
 • Επίσκεψη στο  Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης «Βήμα του Αποστόλου Παύλου».
 • Επίσκεψη στο Παραλίμνιο Δάσος της Απολλωνίας (ένα από τα τελευταία εναπομείναντα παραλίμνια δάση της Ευρώπης). Ακολουθεί μικρή πεζοπορική διαδρομή και παρατήρηση της  αποικίας των γκρίζων ερωδιών (Σταχτοτσικνιάδες) με τηλεσκόπιο.  Παρατήρηση χλωρίδας και πανίδας. Ενημέρωση για τη γεωμορφολογία, την ιστορία και τις οικολογικές αξίες της περιοχής. 
 • Βαρκάδα και παρατήρηση παρυδάτιων και υδροβιων πτηνών.
 • Γεύμα σε παραλίμνια ταβέρνα.
 • Γύρος λίμνης.
 • Σύντομη στάση στους γεωλογικούς σχηματισμούς «Νυμφόπετρες».
 • Επίσκεψη στο Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης «Πλάτανος Σχολαρίου» και  παρατήρηση των αποικιών των ερωδιών (Σταχτοτσικνιάδες).
 • Επιστροφή στην πόλη μας. 

   

 

 

                                                                                                           
 

Λίμνη Βόλβη
Lake Volvi
                             

Δάσος Απολλωνίας
Apollonia Forest
 
                  

Λίμνη Βόλβη - Ορνιθοπανίδα  
Lake Volvi - Avifauna
 Λίμνη Βόλβη - Δέλτα Μελισσουργού
Lake Volvi - Melissourgos Delta
 

 

Αισθητικό Δάσος Ρεντίνας
Rentina Forest

 
 

Νυμφόπετρες
Nymphopetres
 

 

 


ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ
 

 
nbsp;
 • Αναχώρηση για τον Υγρότοπο  του Αξιού. Ενημέρωση  για το υγροτοπικό σύμπλεγμα, και τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που αναπτύσσονται στη συγκεκριμένη περιοχή όπως είναι οι ρυζοκαλλιέργειες, τις οποίες θα παρατηρήσουμε καθώς θα κατευθυνόμαστε προς το Δέλτα του Αξιού.
 • Ακολουθεί  ορνιθοπαρατήρηση ειδών που αναπαράγονται  στον υγρότοπο του Αξιού.
 • Στάση για  παρατήρηση και αναγνώριση  της υδροχαρούς βλάστησης που φύεται στην περιοχή.
 • Αναχώρηση για το παρατηρητήριο όπου ακολουθεί  παρατήρηση της αποικίας των κορμοράνων, λαγγόνων, χουλιαρομύτων, λευκοτσικνιάδων  με  τηλεσκόπιο. Αναφορά στα εξωτερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πτηνών και στις διάφορες προσαρμογές  που έχουν αναπτύξει, ανάλογα με τις οικολογικές και βιολογικές τους συνήθειες.
 • Στάση για παρατήρηση των οστρακοκαλλιεργειών και ενημέρωση για τις μυδοκαλλιέργειες.
 • Στάση για ορνιθοπαρατήρηση διαφόρων υδρόβιων και παρυδάτιων πτηνών (φλαμίγκο, πελεκάνοι, πάπιες, χουλιαρομύτες, ερωδιών, αβοκέτες  κ.α.
 • Αναχώρηση για τη πόλη που διανυκτερεύουμε.


 

 

 
 

 

ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ 

 


 

 • Αναχώρηση για τη Λίμνη  Κερκίνη όπου σε συνδυασμό με το Όρη Μπέλες και Κρούσια αποτελεί έναν σπάνιο παράδειγμα  βιοτόπων με μία μεγάλη ποικιλία φυτών και ζώων.  Ενημέρωση για το υγροτοπικό σύμπλεγμα.
 • Πεζοπορική διαδρομή και παρατήρηση (με χρήση τηλεσκοπίου) διαφόρων ειδών της ελληνικής ορνιθοπανίδας (ανάλογα με την εποχή του έτους).
 • Ακολουθεί βαρκάδα στη Λίμνη Κερκίνη
 • Επίσκεψη στο γραφικό χωριό  Άνω Ποροΐα. Ακολουθεί  μικρή πεζοπορική διαδρομή μέσα σε όμορφο δάσος.  Παρατήρηση χλωρίδας και πανίδας. Ενημέρωση για τη γεωμορφολογία, την ιστορία και τις οικολογικές αξίες της περιοχής. 
 • Επίσκεψη στον Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό Γυναικών
 • Επίσκεψη στο Ενυδρείο της Βυρώνειας και παρατήρηση των ειδών της ιχθυοπανίδας της Κερκίνης
 • Επιστροφή στη πόλη μας.                                                                                                                                                                                                                                                                           

   
             
 


 

              
  

          
 

 
 

          
 

  
 
 

 

                      ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΥ   ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΠΡΙΟΝΙΑ – ΦΑΡΑΓΓΙ ΕΝΙΠΕΑ
 

 • Αναχώρηση για το Λιτόχωρο και το καινούριο Μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου. Ακολουθεί ξενάγηση στο Μουσείο, όπου εκτίθενται  εξαιρετικής αξίας σκεύη και άμφια της παλαιάς μονής.
 • Αναχώρηση  για τη τοποθεσία  Πριόνια στα 1100 μέτρα υψόμετρο και στη συνέχεια για  το  Περιβολάκι όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τον εντυπωσιακό καταρράκτη.
 • Ακολουθεί  πεζοπορική διαδρομή  μέσα σε εντυπωσιακό δάσος πεύκης και οξυάς. Αναγνώριση ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας. 
 • Επίσκεψη στο Παλαιό Μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου στα 850 μέτρα.
 • Αναχώρηση  για το καταφύγιο του Σταυρού στα 944 μέτρα υψόμετρο  με τη  μοναδική θέα στο Θερμαϊκό.
 • Αναχώρηση για το φαράγγι του Ενιπέα –ακολουθεί πεζοπορική διαδρομή
 • Επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο
 • Αναχώρηση για τη πόλη που διανυκτερεύουμε.

 

        

        

      

 


 

                    

 

 


 

 ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΑΝΩ ΒΡΑΣΝΑ  Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

 
 • Αναχώρηση για το  Αισθητικό Δάσος της Ρεντίνας στα  ανατολικά της Βόλβης,  στις όχθες του Ρήχιου ποταμού, που διαρρέει τα Στενά της Ρεντίνας, και δημιουργεί ένα τοπίο σπάνιου φυσικού κάλλους που δικαιολογημένα ανακηρύχτηκε σε Αισθητικό Δάσος.
 • Πεζοπορική διαδρομή στα Στενά της Ρεντίνας. Αναγνώριση χλωρίδας και πανίδας. Ενημέρωση για τις οικολογικές αξίες της περιοχής.
 • Ανάβαση στο Βυζαντινό Κάστρο της Ρεντίνας
 • Αναχώρηση για τα Ανω Βρασνά
 • Γύρος του χωριού και γεύμα σε παραδοσιακό εστιατόριο
 • Επίσκεψη στο γεωλογικό σχηματισμό Νυμφόπετρες
 • Επιστροφή στη πόλη μας μέσω Λίμνης Βόλβης και  Λίμνης Κορώνειας